Opinnäytetyöt ja valmistuminen

Opinnäytetöihin ja valmistumiseen liittyviä ohjeita ja lomakkeita opiskelijoille ja ohjaajille

OPINNÄYTETYÖT

Teknillisessä tiedekunnassa käytetään yhtenävää pohjaa ja ohjeistusta opinnäytetöiden (kandidaatintyön ja diplomityön) tekemiseen:

Sivulta 'Ohjeet ja lomakkeet opiskelijoille' löydät opinnäytetyöpohjan, jossa on ohjeet mm. opinnäytetyön sisällöstä ja rakenteesta. Opinnäytetyöt julkaistaan sähköisenä. Opinnäytetyön aloituslomakkeen Saatuaan ohjaajalta luvan, opiskelija syöttää valmiin työn Laturi-järjestelmään http://laturi.oulu.fi tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Sivulta 'Ohjeet ja lomakkeet opiskelijoille' löydät muut tarvittavat lomakkeet. Ohjaajat löytävät mm. opinnäytetöiden arviointiin liittyvät lomakkeet täältä 'Ohjeet ja lomakkeet ohjaajille'.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkinto-ohjelmien diplomityö- ja graduohjeet:

 

TUTKINTOJEN HAKEMINEN JA VALMISTUMINEN: Tärkeät päivämäärät

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot ja opinnäytetyösi sekä kypsyysnäytteen, on sinun aika valmistua. Alla olevasta taulukosta näet valmistumiseen liittyvät tärkeät päivämäärät ja taulukon alapuolelta löydät valmistumiseen liittyvää ohjeistusta. Lisäksi löydät lisää tietoa valmistumiseen liittyen oman tutkinto-ohjelmasi sivulta: konetekniikka, prosessi- ja ympäristötekniikka (kandi, DI) ja tuotantotalous.

Lukuvuuoden 2016 - 2017  viimeinen publiikki järjestetään ma 19.6.2017 (tutkinnon myöntöpäivä). Tarkempaa tietoa valmistumisaikatauluun liittyen löydät oman tutkinto-ohjelmasi sivulta.

  Lukuvuonna 2017 - 2018 annetaan koulutusdekaanin päätöksellä todistuksia tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin, arkkitehdin, luonnontieteiden kandidaatin, filosofian maisterin, tekniikan lisensiaatin ja filosofian lisensiaatin tutkinnoista seuraavasti:

  SYKSY 2017
   
  Tutkintotodistushakemus jätettävä viimeistään
  Tutkinnon myöntöpäivä /Todistuksen antopäivä /Publiikki
  ma 14.8. (tuotantotalous 7.8.)
  to 21.9.
  ma 18.9.
  to 26.10.
  ma 16.10.
  to 23.11.
  ma 13.11.
  ma 18.12.
  KEVÄT 2018
   
  Tutkintotodistushakemus jätettävä viimeistään
  Tutkinnon myöntöpäivä /Todistuksen antopäivä / Publiikki
  ma 18.12.
  to 25.1.
  ma 15.1.
  to 22.2.
  ma 12.2.
  to 22.3.
  ma 12.3.
  to 19.4.
  ma 16.4.
  to 24.5.
  ma 14.5.
  ma 18.6.

   

  Muistilista valmistujalle:

  1. HOPS

   • Tutkintoon sisällytetään hyväksytyn HOPS:n (henkilökohtainen opintosuunnitelma) mukaiset opinnot - muista siis tarkastuttaa opintojesi alussa hyväksytty HOPS hyvissä ajoin ennen tutkinnon hakemista, mielellään jo opinnäytetyön aloituksen yhteydessä
   • Vuonna 2010 tai sen jälkeen aloittaneilla opiskelijoilla on käytössä OodiHOPS
   • HOPS:n tarkastaa/hyväksyy  kandidaattivaiheessa omaopettaja ja DI-vaiheessa opintoneuvoja
  2. TUTKINTOTODISTUSHAKEMUS:  täytä tutkintotodistushakemus, ks. Ohjeet ja lomakkeet opiskelijoille - saat tämän lomakkeen ja ohjeita myös tiedekunnan opintohallinnon palvelupisteestä.

  3. KYSELYT: vastaa seuraaviin kyselyihin hakemastasi tutkinnosta riippuen

   • Kandidaatintutkinto: Valtakunnallinen kandipalautekysely (kyselyn linkki lähetetään jokaiselle kandidaatiksi valmistuvalle opiskelijalle heti, kun opiskelijan suorittama tutkinto on kirjattu Oodi-järjestelmään)
   • Diplomi-insinöörin tutkinto: TEK:in kysely tekniikan aloilta valmistuville.
  4. TODISTUKSEN NOUTO JA PUBLIIKKIIN OSALLISTUMINEN:  täytä lomake todistuksen noutamiseen / publiikkiin osallistumiseen liittyen

  5. OPINNÄYTETYÖ: Lataa opinnäytetyösi Laturiin ja varmista että kaikki opintosuoritusmerkintäsi ovat WebOodin rekisterissä viimeistään viikkoa ennen tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta (tarkempaa tietoa löydät oman tutkinto-ohjelmatoimikuntasi sivulta, kts. linkit ylempänä)

  Palauta tutkintotodistushakemus ja muut lomakkeet hyvissä ajoin, viimeistään ao. taulukossa annettuun päivämäärään "Tutkintotodistushakemus jätettävä viimeistään" mennessä , joko sähköisessa muodossa (skannattuna värillisenä) osoitteeseen <Study.Technology@oulu.fi> (TTK) / <Study.ITEE@oulu.fi> (TST); tai paperisena oman tiedekunnan opintohallinnon palvelupisteeseen (tai sen ollessa suljettuna palvelupisteen postilaatikkoon) - opintoasiainsihteeri tarkastaa opintosi (vastaavatko ne HOPS:iasi), koostaa tutkintosi ja kirjoittaa tutkintotodistuksen.

  Opintoasiainsihteeri on yhteydessä sinuun hakemukseen liittyen.  Opinnäytetyöt hyväksytään ja tutkintoja puolletaan tutkinto-ohjelmatoimikunnassa tai vastaavassa. Tutkinto-ohjelmatoimikuntien (TOT) kokouspäivät vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain (kts. linkit ylempänä), ne on kuitenkin on pidettävä viimeistään 14 vrk ennen valmistumispäivää (ks. yo. taulukko: Tutkinnon myöntöpv).

  DI-tutkintotodistukset annetaan publiikeissa (ei koske tohtoreita). Lisäksi kandidaatit kutsutaan kevään viimeiseen (kevään aikana valmistuneet) ja syksyn viimeiseen (syksyn aikana valmistuneet) publiikkiin. Publiikkiin ilmoittaudutaan lomakkeella. Tutkintotodistuksen voi saada myös muulla ilmoittautumislomakkeessa mainitulla tavalla. Publiikit järjestetään tutkinnon myöntöpäivänä klo 14.15. alkaen Saalastin salissa tai ravintola Kastarissa. Tilaisuuden arvioitu kesto on noin 1 tunti. HUOM! Publiikkiin ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä kutsua tilaisuuteen. Tilaisuudesta saa lisäinfoa opintohallinnon palvelupisteestä (study.technology@oulu.fi).

  Viimeksi päivitetty: 7.9.2017