Tutkimuksen painoalat

Teknisten tieteiden tutkimuksen painoalat määräytyvät yliopiston tutkimusstrategian mukaisesti. Teknillisessä tiedekunnassa panostetaan Oulun yliopiston strategian mukaisiin tutkimuksen painoaloihin ”Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit”, ”Biotieteet ja terveys” sekä ” Kulttuuri ja identiteetti” ja ne ovat tiedekunnan tutkimuksen kärkeä muun muassa valtakunnallisessa tutkimuksen huippuyksikköhaussa.

”Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit” -painoalalla tärkeimmät ovat painoalaan sisältyvinä kehittämisaloina terästutkimus, biotalous sekä kaivos- ja vuoriala

Oulun yliopiston kehittämisaloista ”Liiketoiminta ja talous” on myös tiedekunnan kannalta tärkeä kehitysalue.

Teknillisen tiedekunnan tutkimus on organisoitunut kuuteen tutkimusyhteisöön. Tutkimusyhteisöt toimivat saumattomassa yhteistyössä alan yritysten, sekä muiden sidosryhmien ja verkostojen kanssa. Tutkimusyhteisöissä ideoimme tutkimusryhmä- ja tiedekuntarajojen ylittäviä tutkimusaiheita ja suunnittelemme niihin projektiaihioita.

Viimeksi päivitetty: 8.3.2017