Teknillisen tiedekunnan matka-avustus ulkomaan harjoitteluun

 

Oulun yliopiston Teknillinen tiedekunta tukee opiskelijoidensa ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua myöntämällä matka-avustuksia. Avustusta voivat hakea kone-, prosessi- ja ympäristötekniikan sekä tuotantotalouden koulutusohjelmien opiskelijat.  Avustuksen suuruus on matkakohteesta riippuen 150 - 500 €.


Hakuaika


Avustusta haetaan täyttämällä hakulomake, joka toimitetaan TTK:n harjoitteluasioiden suunnittelijalle. Hakuajat päättyvät 30.5. ja 30.11. Harjoittelija voi hakea matka-avustusta myös takautuvasti saman vuoden seuraavassa haussa.


Hakuohjeet


Hakulomakkeeseen liitetään esim. työnantajan ilmoitus työpaikasta, josta käy ilmi, että hakija on saanut harjoittelupaikan.

Matka-avustuksen saanut harjoittelija on velvollinen laatimaan harjoittelustaan raportin ja toimittamaan sen kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä TTK:n harjoitteluasioiden suunnittelijalle: Outi Simi, TTK:n kanslia, YT102, puh. 0294 482004, outi.simi(at)oulu.fi. Raportin tarkoituksena on auttaa myöhemmin harjoitteluun lähteviä. Raportin olisi hyvä sisältää käytännönläheistä tietoa ennen kaikkea itse työharjoittelusta ja oleskelusta kohdemaassa. Hakulomakkeessa on kohta, jossa voi antaa luvan raportin julkaisemiseen www:ssä. Näkyviin ei tule mitään tietoja, jotka viittaavat tekijään (nimi tms.).


Muuta huomioitavaa


Ruotsiin kesätöihin menijöille ei voida myöntää matka-avustusta.


Mikäli hakemuksen mukainen harjoittelupaikka peruuntuu, on hakijan ilmoitettava siitä välittömästi TTK:n harjoitteluasioiden suunnittelijalle ja palautettava jo myönnetty avustus.

Viimeksi päivitetty: 28.6.2016